PERSONAL DATA & AI: THE HOLY GRAIL OF THE GAMING INDUSTRY

Адв. Гинка Христова е член на Софийската адвокатска колегия (САК), както и член на Дисциплинарния съд към САК до март 2021г. Към настоящия момент е член на Американската адвокатска колегия и на САК, тя е специалист по дигитално право, работи повече от 10 години в...
Is the university ready for the GDPR?

Is the university ready for the GDPR?

Is the university ready for the GDPR? Authors: Bruce Whitfield Affiliate professor for CopyrightX Harvard course for Bulgaria and Dencheva Yordanova Associate professor, Bulgarian academy of science Готов ли е университетът за GDPR? Автори: Брус Уитфилд, Асоцииран...