Select Page
Is the university ready for the GDPR?

Is the university ready for the GDPR?

Is the university ready for the GDPR? Silvena Dencheva Yordanova Associate professor, Bulgarian academy of science Готов ли е университетът за GDPR? Силвена Денчева Йорданова Доцент, Българска Академия на Науките   Abstract. GDPR is the new regulation that has...
Гранични контролно-пропускателни пунктове и във виртуалния свят – докога?

Гранични контролно-пропускателни пунктове и във виртуалния свят – докога?

Живеем в глобализиран свят на постоянно развиваща се действителност – технологична, културна, икономическа, дори юридическа. Днес почти всеки с минимални усилия може да предприеме пътуване в желана или необходима дестинация. Според Националния статистически институт...