PERSONAL DATA & AI: THE HOLY GRAIL OF THE GAMING INDUSTRY

Адв. Гинка Христова е член на Софийската адвокатска колегия (САК), както и член на Дисциплинарния съд към САК до март 2021г. Към настоящия момент е член на Американската адвокатска колегия и на САК, тя е специалист по дигитално право, работи повече от 10 години в...

AI &personal data breach: Towards a technological and legal conundrum?

Адв. Гинка Христова е член на Софийската адвокатска колегия (САК), както и член на Дисциплинарния съд към САК до март 2021г. Към настоящия момент е член на Американската адвокатска колегия и на САК, тя е специалист по дигитално право, работи повече от 10 години в...