Етични аспекти на използването на Изкуствен интелект за обработка на лични данни

Етичните проблеми с изкуствения интелект обхващат широк спектър от проблеми, отразяващи широкото въздействие на ИИ технологиите върху обществото и индивидите. Тези проблеми често възникват при проектирането, разработването, внедряването и използването на ИИ системи....

PERSONAL DATA & AI: THE HOLY GRAIL OF THE GAMING INDUSTRY

Адв. Гинка Христова е член на Софийската адвокатска колегия (САК), както и член на Дисциплинарния съд към САК до март 2021г. Към настоящия момент е член на Американската адвокатска колегия и на САК, тя е специалист по дигитално право, работи повече от 10 години в...

AI &personal data breach: Towards a technological and legal conundrum?

Адв. Гинка Христова е член на Софийската адвокатска колегия (САК), както и член на Дисциплинарния съд към САК до март 2021г. Към настоящия момент е член на Американската адвокатска колегия и на САК, тя е специалист по дигитално право, работи повече от 10 години в...
Is the university ready for the GDPR?

Is the university ready for the GDPR?

Is the university ready for the GDPR? Authors: Bruce Whitfield Affiliate professor for CopyrightX Harvard course for Bulgaria and Dencheva Yordanova Associate professor, Bulgarian academy of science Готов ли е университетът за GDPR? Автори: Брус Уитфилд, Асоцииран...
Гранични контролно-пропускателни пунктове и във виртуалния свят – докога?

Гранични контролно-пропускателни пунктове и във виртуалния свят – докога?

Живеем в глобализиран свят на постоянно развиваща се действителност – технологична, културна, икономическа, дори юридическа. Днес почти всеки с минимални усилия може да предприеме пътуване в желана или необходима дестинация. Според Националния статистически институт...