Живеем в глобализиран свят на постоянно развиваща се действителност – технологична, културна,...