РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Нашите автори предоставят задълбочени анализи, практически насоки и трудове по широк кръг от теми. Насърчаваме нашите читатели да прегледат нашите статии трудовеи да се възползват от изключителния опит на авторите, познаването на пазара, преценката и уникалните заключения.

Редакционна колегия

Редакционна колегия

Главен редактор: Д-р Григор Вълков, доктор по право

 

Григор Вълков е завършил висше специално образование в школата на МВР през 1974 г. След това е получил висше юридическо образование в Академия на МВР.
Защитил е докторска дисертация в Академията на МВР в Москва на тема „Разкриване на особено тежки престъпления, извършени в големите градове”. Завършил е управленски курс „Управление на кризисни ситуации” в Луизианския факултет във Вашингтон – САЩ. Има завършен курс за ръководни органи в Киевската висша школа.
Повече от 30 години е работил в системата на МВР. Заемал е различни ръководни постове, като заместник-началник на Столичното управление на МВР, началник на Криминалната полиция в България и началник на Служба в МВР – „Координация и информационно-аналитична дейност”. Учредител и член е на Управителния съвет на „Асоциацията на полицейските началници”. Ръководил е НЦБ – Интерпол – София. Участвал е в обучението на ръководни кадри на МВР в Академията на МВР.
Автор е на методиката за разработване и провеждане на Комплексни оперативни игри. През 2006 г. и 2014 г. е разработил и ръководил симулативна игра – „Наказателния процес от А до …Я”, чийто автор е заедно със съдия Владимир Вълков и адв. д-р Григор Вълков, а възложители са „Асоциация на полицейските началници”, „Съюза на съдиите в България” и „Сдружение на разследващите магистрати”.
По въпросите на разкриването на особено тежки криминални престъпления има публикувани обзори, статии и методики в български и чуждестранни издания. Участвал е със своя научна разработка, посветена на лекарската грешка, на конгрес на Балканската академия на съдебните лекари, състоял се през 2007 г. в България.
Публикувани авторски монографии, обзори и статии:

Монографии

„Наръчник за разкриване и разследване на престъпления извършвани при финансовия лизинг” – изд. „Асоциация на полицейските началници” – 2013 год.

„Престъпленията отвличане и противозаконно лишаване от свобода” – Проф. д-р Борислав Йотов и Д-р Григор Вълков – изд. София, 2010 год.

 „Организация и начин на разкриване на грабежа на инкасото, извършен през 1984 год. в гр. Хасково” – майор Григор Вълков, к.ю.н. и полк. Георги Тишевишки – изд. „Редакционно-издателски отдел МВР” – 1988 год.

Статии и научни съобщения

 „Престъпленията при финансовия лизинг – поредното предизвикателство пред българския икономически преход” – Д-р Григор Вълков и Боряна Любомирова – Юбилейна научна конференция, АИ „Ценов” – гр. Свищов, 2010 год.

„Разкрито ли е убийството на Яна”(Бележки по повод пресконференцията на м-р Цветан Цветанов) – Адв., д-р Григор Вълков, в. „Капитал”, 27.07.2011 год.

„Вероятно убийството на Мирослава няма да бъде изяснено докрай” – адв. д-р Григор Вълков, предаване „Преди всички”, 2012 год.

„Съдебната грешка Ваньо Александров” – адв. д-р Григор Вълков, сп. „Българска полиция”, бр. 1, 2012 год.

„Как бе разкрит грабежа на инкасото в гр. Хасково през 1984 год.” – адв. д-р Григор Вълков, сп. „Българска полиция”, бр. 2, 2012 год.

„Рискът да си разследващ полицай”(по действителен случай) – адв. д-р Григор Вълков, сп. „Българска полиция”, бр. 3, 2012 год.

„Наръчник за разкриване и разследване на престъпления извършвани при финансовия лизинг” – адв. д-р Григор Вълков, сп. „Българска полиция”, бр. 4, 2012 год.

„Стабилизирането на органите на полицията и сигурността за по-ефективно противодействие срещу икономическата престъпност в условията на икономическата криза“ – „Асоциация на полицейските началници” – д-р Григор Вълков, изд. „Наука, образование, сигурност“, Нов български университет – 2013 г.

 „Без вина виновен”(Процесът срещу главен инспектор Александров от 09 РУП – СДВР) – адв. д-р Григор Вълков, сп. „Българска полиция”, бр. 5, 2013 год. и бр. 6, 2014 год., „Асоциация на полицейските началници”

Доклади:
o „Някои наказателно-правни особености при разкриването и доказването на престъпленията изнасилване и блудство” – Адв. Д-р Григор Вълков – Кръгла маса на тема: „Жени жертва на сексуални насилия” – хотел „Шератон” – 2011 год. 

 

Редакционна колегия

Редакционна колегия

Членове

 

Кристина Найденова, магистър по право СУ „Климент Охридски“

 

Редакционна колегия

Редакционна колегия

Членове

 

Слави Танкеин, магистър по право и информационна сигурност