Списание ILAC
В днешния взаимосвързан свят дигиталното право, наричано още технологично право или проблеми в кибернетичното право, е с глобален обхват. Осъзнавайки това, ILAC реши да стартира инициативата ILAC Magazine, където да си сътрудничи с международни учени, адвокати и държавни служители, за да сравнява различните регулаторни режими на цифровата среда на различни страни и да се изправи пред проблеми, свързани с международното развитие на цифровото право.

Обхват
Започвайки с фокус върху интелектуалната собственост, ILAC се разшири, за да развие също толкова дълбок опит в поверителността на данните. Дейностите ни вече обхващат пълния набор от технологично право, включително киберпрестъпления и киберсигурност, биотехнологии, закон за развлеченията, регулиране на телекомуникациите и много други области на конституционно, регулаторно и бизнес право. ILAC има силни работни отношения с университети по целия свят, включително университета в Тел Авив, Израел; Университет Ренмин, Пекин; Пекинския университет, Пекин; и Института за информационно право, Университета на Амстердам.

Предназначение
Основната цел на списание ILAC е да публикува списание за правни науки. Списанието излиза ежемесечно от ноември до юли. Организацията е формално независима и нашите редактори вземат всички редакционни и организационни решения.

Освен да служи като академичен форум за правна наука, списанието има две други цели. Първо, списанието е предназначено да бъде ефективен изследователски инструмент за практикуващи юристи и студенти по право от България и чужбина. Списание ILAC има само английска версия, за да достигне до правните професионалисти навсякъде, както и да може да им представи българската правна перспектива.

Второ, предоставя възможности за млади юристи, които се интересуват от цифровото право, да развият свои собствени умения за редактиране и писане. Съответно всеки брой съдържа статии от студентски редактори, както и от външни автори. Ние насърчаваме младите автори и да публикуват с нас, изразявайки дори когато могат да имат неортодоксално мнение по определени въпроси, стига да са добре мотивирани и обосновани.

Списанието публикува статии от професори, съдии и практикуващи и привлича рецензии на важни скорошни книги от признати експерти. Всички статии – дори тези от най-уважаваните авторитети – са подложени на строг редакционен процес, предназначен да изостри и засили съдържанието и тона.