Етични аспекти на използването на Изкуствен интелект за обработка на лични данни

Етичните проблеми с изкуствения интелект обхващат широк спектър от проблеми, отразяващи широкото въздействие на ИИ технологиите върху обществото и индивидите. Тези проблеми често възникват при проектирането, разработването, внедряването и използването на ИИ системи....